Bedouin, 2020

Het duo Maze & Lindholm bestaat uit P. Maze (de helft van het noise/techno-duo Orphan Swords) en Otto Lindholm (producer en contrabassist). Beide muzikanten zijn woonachtig in Brussel en van daaruit lieten zij in november 2018 hun eerste release als duo het licht zien. Where The Wolf Has Been Seen bevatte vier donkere soundscapes, gecreëerd met elektronica en contrabas.

Nu is er de opvolger, getiteld A River Flowing Home to the Sea, verschenen bij het in Bangkok gevestigde label Bedouin Records. Ook nu gaat het om een plaat met soundscapes, maar de muzikale koers is drastisch veranderd. Er schijnt licht in de muziek van het tweetal en de muziek straalt innerlijke rust uit, zonder claustrofobie, al kent de muziek wel degelijk spanning en dreiging.

‘There’s a Room for You’ opent het album met drones, subtiele percussie en wrijvende geluiden. Klankschalen, buizen en kleine bekkens zijn hoorbaar. Het is een klankenwereld op zich, veel meer dan het zoveelste ambient/drone-stuk. Voorzichtig ontspinnen zich in de gestreken en met galm omgeven klanken trage melodielijnen. Het stuk beweegt zich langzaam voort. Af en toe duikt een vertelstem op. De kalmte die het stuk uitstraalt heeft een emotionele lading. Het stuk is koersvast; er duiken wel nieuwe klanken op die voor nieuwe nuances in het geluid zorgen, vooral in het laatste gedeelte van het vijftien minuten durende stuk, maar de klankkleur die als basis dient, blijft overeind.

Ondanks de titel ‘Racing, Chasing, Hunting’ straalt het daaropvolgende stuk aanvankelijk eenzelfde kalmte uit. Er zijn echter essentiële verschillen. De kalmte is minder vredig; er hangt dreiging in de lucht, in de klanken op de achtergrond, in de opkomende en wegstervende toon op de voorgrond en in ritmische basklanken die met enige regelmaat opduiken. Het voelt als een lucht met donkere wolken, een naderend onweer. Maze en Lindholm laten de dreiging toenemen door gemenere klanken in de drones te mengen. Wie er in opgaat, zal merken hoeveel spanning de muziek herbergt. Spanning die wordt vergroot doordat percussieve elementen worden ingebracht.

Hoe spanning ook onderhuids kan kruipen, wordt gedemonstreerd in ‘The Raw Silk’. Met een lage en hoge drone en enkele mysterieuze klanken wordt een nieuw klankenlandschap geschapen. Dat landschap is niet dichtbevolkt, maar laat mondjesmaat klanken toe en zeker niet alle klanken tegelijkertijd. De klanken zijn prachtig, maar de ruimte daartussen is net zo belangrijk. Het is een stuk dat niet vanuit een of meer grondtonen maar vanuit stilte lijkt te zijn opgebouwd. De spanning is om te snijden.

In ‘All Under Heaven Rests’ lijken de muzikale kleuren uit de vorige stukken terug te keren, maar worden die anders gecombineerd en verrijkt met nieuwe klanken. Als basis dient een constante drone op de achtergrond. De beweging vindt daarboven plaats, in traag tempo maar onmiskenbaar. De percussie is subtiel en zacht en ook komen zalvende klanken naar voren. Het stuk klinkt vreedzamer dan de twee vorige, maar is niet spanningsloos. Lagen verschuiven en met wat fantasie is in de verte het geluid van een kerkklok te horen. Even later doemt een kerkorgel op tussen de geluiden. Het volume wordt getemperd om ruimte te geven aan een fluisterende stem.

‘The Uncut Wood’ opent met een gelaagde drone en tinkelende bekkentjes. De buizen duiken ook in dit stuk weer op, nu prominenter dan voorheen. Er hangt iets in de lucht en het stuk schept een atmosfeer van gespannen afwachting. Wachten waarop? Dat blijft ongewis, maar er schuilt een lichte dreiging in de muziek, die met subtiele houten percussie wordt verrijkt. Zo eindigt de plaat met spanning die niet wordt opgelost.

De vijf stukken op A River Flowing Home to the Sea hebben ieder hun kenmerken, maar vormen samen een in een traag tempo voortbewegend geheel dat een rustgevend effect heeft. De dreiging en spanning die de muziek herbergt, doen daar niet aan af. Liggend, met de ogen gesloten en luisterend door de koptelefoon, komt de wonderschone klankenwereld van Maze en Lindholm het best tot zijn recht.

A River Flowing Home to the Sea bandcamp

Otto Lindholm website