eilean, 2018

Frank Benjamin Finger is een productieve muzikant. Sinds zijn debuut Woods of Broccoli uit 2009 heeft hij, deze nieuwe incluis, zeker twaalf albums gemaakt. Daarnaast is de Noor ook fotograaf, filmmaker, producer en DJ. En componist, uiteraard. De muziek van Finger is moeilijk vast te pinnen en ieder album is anders. Waar het vorige album, For Those About To Love, een eclectische bedoening betreft waarin nauwelijks grenzen bestaan, wordt op Scale of Blindness weer een andere koers gevaren.

Maar ook nu blijft de muziek van de Noorse muzikant ongrijpbaar, al is het nieuwe album wat coherenter dan de voorganger. Als je het wilt horen, tenminste, want geen twee tracks op Scale of Blindness lijken op elkaar. Toch lijkt Finger met enige samenhang een muzikaal verhaal te willen vertellen. Soms komt de muziek wat collage-achtig over en verschillende klanken en geluidslagen neigen naar ambient, maar het uiteindelijke resultaat past niet in dat nauwe hokje. In geen enkel hokje, eigenlijk.

Finger gebruikt elektronische instrumenten en veldopnamen om daarmee zijn eigen originele muziek te creëren. Gevonden geluiden worden geïntegreerd in de muziek, al dan niet elektronisch bewerkt. Zo ontstaat een wonderlijk amalgaam van moeilijk te definiëren geluiden dat je als luisteraar verovert en betovert. De muziek is gelaagd, maar helder; nergens overdrijft de Noor zijn dadendrang, waardoor de klanken goed te onderscheiden zijn en de muziek ademt, zelfs als noisy elementen worden ingezet.

Toch zijn een paar draaibeurten nodig om alles wat in de muziek van Finger gebeurt te kunnen bevatten. Opener ‘Halogen Flux’ zet meteen de oren op scherp met een instabiele drone, ruis, allerhande elektronische geluiden en een zingende vrouwenstem (Lynn Fister). De stem zorgt voor de rust en als contrast fungeert een als een ronddraaiend voorwerp klinkend geluid. In ‘Anxiety Blues’ is een melodie te onderscheiden, niet op de voorgrond maar in de commotie die wordt veroorzaakt door een samengaan van verschillende elektronische en percussieve klanken. Met een breekbaar zingende Fister eindigt het stuk.

‘If Memory Preserves’ bevat fragmenten van speeches. Het is moeilijk om de aandacht bij de gesproken woorden te houden, want Finger omlijst de stemmen met een simpel maar onontkoombaar motief bestaande uit synthklanken, field recordings en percussie (later alleen uit synthklanken). Het repeterende patroon wordt na een paar minuten net niet unisono gespeeld maar een fractie ongelijk, langs elkaar heen. Later verschuift het motief, alsof steeds van het ene instrument naar het andere wordt geswitcht. Op de achtergrond treedt een lichte verstoring op.

Veel ritmischer is ‘Vagabond Void’, waarin de geluiden je om de oren vliegen. Een echt tempo bevat het stuk desondanks niet, want een beat ontbreekt. Wel is sprake van een puls. Zware klanken en a-ritmische percussie worden toegevoegd aan de drukte. Finger lijkt er genoegen in te scheppen de verschillende patronen niet netjes over elkaar te leggen, maar juist te kiezen voor de ongemakkelijke weg door de samenhang te verstoren. Het zorgt ervoor dat de spanning blijft gehandhaafd. Ook in ‘Flagrant Darkness’ wordt de logica aanvankelijk doorbroken, maar verderop doet de vrouwelijke zang weer zijn intrede, waardoor enige rust ontstaat. Die is van korte duur, want de elektronische geluiden die eraan worden toegevoegd zijn grillig.

‘Earview Map’ houdt het wat overzichtelijker. Er is sprake van enige sereniteit en de klanken volgen elkaar op logische wijze op. Als contrast dient ‘Falling A Sleep’, waarin de Noor de drukte weer opzoekt, zij het wat minder hectisch dan in bijvoorbeeld ‘Vagabond Void’ of ‘Flagrant Darkness’. Enkele diepe bastonen worden aan de uit verschillende hoeken komende klanken toegevoegd. Het album eindigt met ‘Vanishing Faces’, een ambientachtige, lang uitgesponnen en kalme track, waardoor er ruimte is voor reflectie.

Benjamin Finger maakt op Scale of Blindness geen muziek voor luie oren; de luisteraar moet werken om de gedetailleerde muziek goed tot zich kunnen te nemen. Wie de moeite neemt, wacht een muzikaal avontuur, rijk aan wonderlijke klanken en met echte gemoedsbewegingen.

Scale of Blindness bandcamp

eilean rec. 10 : Benjamin Finger – If Memory Preserves (02.02.18) from M.V / EILEAN REC. on Vimeo.