Raw Tonk, 2015

Niet op lp, niet op cd, maar op cassette verschijnt dit album van saxofonist Colin Webster en drummer Andrew Lisle. De cassette verschijnt in gelimiteerde oplage (slechts 50 stuks) maar de muziek is uiteraard ook digitaal verkrijgbaar. Webster en Lisle maken het de luisteraar niet gemakkelijk op ‘Firehouse Tapes’, waarop zes weerbarstige stukken muziek zijn te vinden waarin pure schoonheid ver te zoeken is, maar die wel stuk voor stuk intrigeren.

De uit Northumberland, Engeland, afkomstige drummer Andrew Lisle heeft enige tijd in Portugal verbleven, waar hij speelde met o.a. Rodrigo Amado, maar sinds 2013 verblijft hij in Londen. De muzikale samenwerkingen in de afgelopen paar jaren zijn eindeloos. Lisle musiceerde met onder meer John Edwards, Seymour Wright, Alex Ward en Mark Sanders. De afgelopen vier maanden waren wel zeer productief; naast ‘Firehouse Tapes’ verschenen ook ‘The Self-Titled Album Shansa Barsnaan’ van Shatner’s Bassoon (waarvan Lisle deel uitmaakt), ‘Live at Cafe Oto’ van John Dikeman, Dirk Serries, Andrew Lisle en Colin Webster en ‘The Spring Trio’ van Andrew Lisle, Simon Rose en Daniel Thompson.

Londenaar Colin Webster is niet minder productief. Zeker vermeldenswaard zijn de samenwerkingen met Dead Neanderthals en Mark Holub, en alleen al in 2015 verschenen, naast het al genoemde ‘Live at Cafe Oto’, albums van DunningWebsterUnderwood (‘Bleed‘), David Birchall, Andrew Cheetham, Colin Webster en Otto Willberg (‘Night Streets Of Madness’), Colin Webster en Graham Dunning (‘Live at Hundred Years Gallery’), Serries Verhoeven Webster Trio (‘Cinepalace‘) en ook dus deze cassette van Webster en Lisle.

‘Firehouse Tapes’ is opgenomen gedurende drie improvisatiesessies in een oude brandweerkazerne in het noorden van Londen en toont twee compromisloze muzikanten die niet doen aan crowdpleasen maar er meermaals genoegen in lijken te scheppen ronduit lelijke klanken voort te brengen. De toon van Webster, op tenor- en baritonsax is bars en bijtend; nergens is hij te betrappen op lyriek. Lisle is inventief in de weer: hij slaat niet alleen, maar wrijft en schuurt ook. Een steady beat of strak ritme is niet te bespeuren.

Toch is geen sprake van piep-knarsmuziek. In alle tegendraadsheid komt duidelijk naar voren dat de twee muzikanten elkaar perfect aanvoelen. De schurende geluiden die Lisle legt onder de ruw klinkende sax van Webster maken van opener A I een bijna ontroerend stuk muziek en een genot om naar te luisteren, zelfs als in het tweede gedeelte de ongemakkelijkheid toeneemt.

Het speelplezier spat van ‘Firehouse Tapes’ af, wat vooral goed te horen is in A II, waarin Webster zich op tenorsax van een robuuste kant laat zien maar toch altijd controle houdt. Lisle gaat helemaal los op het einde van dit stuk. A III opent bedachtzaam. Webster zoekt het in het hoge register en Lisle speelt met brushes. Na twee en een halve minuut vindt Lisle het genoeg geweest en zweept hij het tempo op, wat door de saxofonist met graagte wordt gevolgd. Een groove is daarbij nergens te bekennen.

Ook het eerste nummer op kant B van de cassette, het met ruim negen minuten langste stuk B I, is geweldig opgebouwd. Lisle krijgt van Webster alle ruimte om zijn vindingrijke drumspel te etaleren. De negen minuten zijn voorbij voordat je het weet. Iets rustiger maar niet bedaard gaat het eraan toe op B II. Webster speelt in dit stuk de hoofdrol en maakt zuigende en slepende geluiden met zijn baritonsax voordat het stuk uiteindelijk toch losbarst in een kakofonisch slot. In B III tenslotte wordt de sound bepaald door het hoge spel van Webster en de schurende metalige geluiden van Lisle.

Een makkelijk album is ‘Firehouse Tapes’ niet, maar de compromisloze muziek die met een tomeloos enthousiasme wordt gebracht werkt zeer aanstekelijk. Zoals vaker: de impact is bij de eerste luisterbeurt niet het grootst, maar voor de doorzetters openbaart zich een album met luisterrijke ruwe improvisaties van twee uiterst creatieve muzikanten.

http://colin-webster.blogspot.nl/

http://www.andrewlisle.com/