Consouling Sounds, 2016

 

De avontuurlijke kant van het Roadburn Festival werd dit jaar onder andere vertegenwoordigd door Yodok III, dat in de kleine zaal van 013 een formidabel optreden gaf. Het langzaam opbouwen van spanning is het trio wel toevertrouwd en al staat de muziek van Yodok III een aardig eindje af van de muziek van veel Roadburn-acts, de trage maar spannende opbouw en de luidruchtige climaxen wisten ook de ruimdenkender festivalbezoeker te bekoren. Op de dag van het Roadburn-optreden verscheen ‘Legion Of Radiance: Live At Dokkhuset’.

Yodok bestaat uit de Zweedse, maar in Noorwegen verblijvende drummer Tomas Järmyr en de Noorse tuba- en flugabonespeler Kristoffer Lo. Als duo brachten zij recentelijk het zeer sterke album ‘IIII‘ uit. Indien de Belgische gitarist Dirk Serries van de partij is, wordt de bandnaam omgedoopt in Yodok III. Van dit trio verschijnen de platen normaliter op vinyl op het Tonefloat-label, maar in dit speciale geval komt het album uit op cd op het Belgische Consouling Sounds. 

Overigens verschenen van dit drietal niet alleen lp’s op Tonefloat; ook twee cassettes zagen het daglicht. Dat betroffen registraties van optredens in Dokkhuset in Trondheim (Noorwegen) in oktober 2013 en in de Singer in Rijkevorssel (België) in juni 2014. Ook ‘Legion Of Radiance’ is een weergave van een concert in Dokkhuset, maar dit optreden vond dik anderhalf jaar later plaats, op 15 mei 2015. 

De stukken van Yodok III volgen vaak in wezen hetzelfde stramien: langzaam spanning opbouwend wordt naar een apotheose toegewerkt. Leidend motief is de drone die gelegd wordt door Serries en/of Lo, waaroverheen het elektronisch bewerkte tuba- en flugabonespel van Lo wordt gelegd. Järmyr is belangrijk voor het bepalen van de intensiteit, doordat zijn drumspel varieert van erg ingetogen tot zeer luidruchtig. De muziek lijkt niet al improviserend tot stand te komen maar op natuurlijke wijze te evolueren. Er wordt een enerverend muzikaal verhaal verteld dat toewerkt naar een overdonderende ontknoping.

‘Legion Of Radiance’ duurt een uur en acht minuten en Yodok III bouwt het stuk op vanaf het nulpunt: stilte. Het duurt even voordat een zeer zacht bespeelde snaredrum te ontwaren valt. Gitaar en bewerkte flugabone- en tubaklanken leggen een ambient-tapijt neer, aanvankelijk zeer getemperd. Hoe zacht de muziek ook klinkt, lieflijk is het allerminst; de spanning is vanaf het begin te snijden. Het vergt wellicht enig geduld, maar voor wie zich kan laten meeslepen werken de klanken betoverend.

Langzaam maar zeker neemt de intensiteit van het stuk toe en dat leidt uiteindelijk tot een eerste climax na circa vijfentwintig minuten. De gitaardrone wordt luider en dreigender, de drums vliegen je om de oren en er is een langzame melodie van de elektronisch gemanipuleerde blaasinstrumenten te horen. Toch is het nog een enigszins ingehouden climax; het lijkt een voorbode van wat nog komen gaat, maar waar vervolgens weer lang op gewacht moet worden. 

Langzaam neemt de intensiteit weer af en na vierendertig minuten volgt een verstild stuk, maar ook nu weer wordt een spanningsveld gecreëerd. Serries’ drone sterft weg en ook Järmyr houdt stil. Alleen Lo blijft over en hij speelt een tweestemmige melodie, die overloopt in een lange toon. De lange aanloop naar het tweede hoogtepunt is in het vervolg minder verstild dan de eerste. De drones klinken scherper, gemener en de lage trommels worden al vroeg ingezet. En uiteindelijk is er natuurlijk geen houden aan en volgt een luidruchtige finale waarin alle remmen los gaan.   

De muziek van Yodok III is, hoewel abstract, verre van gevoelloos. De drone- en ambientklanken werken op het gemoed en als uiteindelijk de opgekropte spanning uitmondt in de tweede, grandioze apotheose, komen de emoties echt los. Voor wie er voor openstaat, is ‘Legion Of Radiance’ een ontroerende luistertrip. Ondanks die ontroering rest een euforisch gevoel nadat de laatste toon is weggestorven en het applaus klinkt. ‘Legion Of Radiance’ is fantastisch. Punt.

https://soundcloud.com/yodokiii