Nieuwe tijden en veranderende omstandigheden maken dat Opduvel tot een einde komt. De afgelopen vierenhalf jaar heb ik hopelijk onbekende nieuwe en niet alledaagse muziek onder de aandacht kunnen brengen en aan een iets groter publiek geholpen.

Dank gaat uit naar de muzikanten en labels die mij muziek hebben toegestuurd en zich enthousiast hebben getoond en uiteraard naar alle lezers.

Wie weet wat de toekomst brengt, maar de naam Opduvel zal daar niet meer aan verbonden zijn.

Gert Derkx